Inspiratiebronnen die mijn creativiteit voeden

Verkocht

‘Oorsprong’
De Inspiratie voor dit schilderij komt voort uit associaties met het onderstaande citaat.

“Voor een dieper begrip van ons eigen bestaan heeft de vondst [van de ‘Higgsboson’, ‘higgsdeeltjes’] nauwelijks betekenis. De bijnaam ‘God particle’, ‘God-deeltje’, is dus vreselijk overdreven. Voor zingeving aan ons bestaan, het stellen van doelen en prioriteiten, hoe we liefdevol kunnen omgaan met de natuur en de medemensen, met liefde en schoonheid, met tegenslag, lijden en dood, daarvoor is nog iets anders dan wetenschap van belang.

“Wijsheid is belangrijker dan intelligentie. Inlevingsvermogen is belangrijker dan formules en theorie.”

‘God-deeltje’ geeft geen zin aan ons bestaan.

[bron: www.igniswebmagazine.nl/auteur/104/Bart-Lindner (30 augustus 2013)]


‘Bab-Iloe’
Inspiratie bron voor dit schilderij is mijn fascinatie voor het Bijbelse verhaal en grote interesse voor het gebied van de Tigris en de Eufraat en het gebied hier tussenin Mesopotamië of Tweestromenland.

“Laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt”

“Op oude kleitabletten zijn vermeldingen gevonden van een zikkoerrat, een trapvormige tempeltoren, die 91 meter hoog was op een basis van 91 x 91 meter. De toren hoorde bij de tempel van Mardoek, de voornaamste god van Babylonië. Het gebouw werd vernietigd door de Assyrische koning Sanherib in 689 v.C., en later herbouwd en voltooid door o.a. Neboekadnezar II. De Babyloniërs noemden hun toren Bab-Iloe, Poort van God. De Perzen van Xerxes sloopten de toren opnieuw, in 478 v.C.

Joden in de Babylonische ballingschap moeten de zikkoerat gezien hebben. Uit de gevonden spijkergeschriften blijkt dat de Babyloniërs met de toren daadwerkelijk de hemel wilden bereiken.

Een afgod vereren in zo’n enorm gebouw, en naar de hemel willen reiken: dat moeten de joden hebben afgekeurd. Wellicht dat die weerzin tegen het gebouw heeft bijgedragen aan het ontstaan van het bijbelse verhaal.”

[bron: Statenvertaling.net | Bijbel en kunst]


Verkocht

Lazarus’
De inspiratie voor dit schilderij komt voort uit associaties met; Het album Blackstar van David Bowie, met dit album blikt David Bowie vooruit op zijn dood en terug op zijn leven (het album kwam op 8 januari 2016 uit op Bowies 69e verjaardag, twee dagen voor zijn dood.) En het onderstaande citaat.

“Alle volken beschikken over een spiritueel bewustzijn.”

Dit bewustzijn is door verschillende culturen op zeer uiteenlopende wijze ingevuld. Veelal wordt door de eigen “waarheid” andere vormen van waarheid uitgesloten In onze huidige westerse maatschappij kruisen al deze wegen ‘naar Rome’ elkaar. Hoe gaan we hiermee om, trekken we muren op rondom onze overtuiging of laten we ruimte voor andere opvattingen, gaan we elkaar bestrijden of van het keurslijf bevrijden…?”

[bron: Architectenbureauwijma | afstudeerproject]

De naam Lazarus betekent ‘God heeft geholpen’. Het is de Latijnse vorm van het Griekse Lazaros, een afkorting van Eleazaros, dat is afgeleid van de Hebreeuwse naam Elʿazar ( אֶלְעָזָר , ‘God heeft geholpen’).


‘Staakt-het-vuren’


‘Holtezucht’
Definitie: drang om eigen fysieke geborgen wereld te scheppen
Citaat: “…Zo is ook hun voornaamste oogmerk: gezelligheid. Bouwend neemt het spinnen toe. Assemblerend scheppen zij allengs een kleiner holletje. Almaar ondergrondser, hoog in het huis. Iets om zichtbaar weg te kruipen. Niet uit angst, maar om het kruipen …”

[bron: De Morgen, 3 augustus 2005, column Bernard Dewulf]

 

 


“Dwalen in de zone tussen mens en natuur”
Één van de inspiratiebronnen voor dit werk, is onderstaand citaat van filosoof Matthijs Schouten:
“Gebruiken wij als heerser de natuur voor ons eigen welbevinden? Hebben wij de aarde als rentmeester te leen van onze kinderen? Zien wij de natuur als onze partner waarmee wij samenwerken?
Of zijn wij participant, deel van het grotere geheel; de natuur?”

[bron: Het tijdperk van de mens Ingeborg van den Bold (ed.nl)]


 

“Dwalen langs het wad”
Één van de inspiratiebronnen voor dit werk is onderstaand citaat van de Waddenvereniging:

“Een van de unieke eigenschappen van het Werelderfgoed Waddenzee
is dat het twee keer per dag droogvalt. Miljoenen vogels gebruiken die momenten om voedsel te zoeken op de wadplaten. Zand en slib dat in de Waddenzee wordt afgezet zorgen er voor dat het natuurgebied de stijgende zeespiegel kan bijhouden.
Grootschalige activiteiten, zoals gas- en zoutwinning, veroorzaken bodemdaling en beïnvloeden deze *sedimenthuishouding.
Als die ontregeld raakt, brengt dat schade toe aan het gebied.
In het ergste geval kunnen wadplaten verdwijnen”.

*zand- en slibhuishouding
[bron: De strijd tegen gaswinning. Onherstelbare schade voorkomen. (waddenvereniging.nl)]